Vitenskapelige metoder og begrunnelser - En


    HVA ER VITENSKAP? Vi kan si det er to svar på dette spørsmålet: det som står i lærebøkene, er vitenskap, og det som gode forskere gjør, er vitenskap. Begge svarene har mye for seg, og jeg skal ta dem som utgangspunkt. Vi kan altså sette det opp slik: Da er spørsmålet: Hva er det som karakteriserer henholdsvis vitenskapelig kunnskap og ...


    PDF Document: