Årsregnskap og Årsrapport 2014 årsberetning 2012 for


    Gjensidigeskolen leverte 7.400 kursdøgn i løpet av året. Skolen er et sentralt verktøy i satsingen på kompetanse- og leder-utvikling. 1.280 ledere og medarbeidere deltok på kurs og opplæring i 2014. Skolen utvikler også e-læringsprogrammer. Meld skade og se status Gjensidige årsrapport 2014 I 1 Året 2014


    PDF Document: