PLAN FOR BARNE – OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon


    Barne- ungdoms- og familieetaten (det statlige barnevernet) og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Egersund. Tilbudet organiseres som et lavterskeltilbud med base i Helsestasjonen og Åpen barnehage. Det skal være lett å ta kontakt med alle tjenestene via denne basen og få hjelp innenfor definerte tidsrammer.


    PDF Document: