Limtre eksmpl digital - moelven com


    viktige bestemmelser for limtre, så som de mekaniske egenskapene (fasthet og stivhet). Alle disse standardene er nå vedtatt som Norsk Standard og har beteg-nelser som begynner med NS, dvs. som NS-EN xxxx. De viktigste Eurokodene er oversatt til norsk, men de fleste foreligger bare på engelsk; det forhindrer ikke at de også har gyldighet i ...


    PDF Document: