Farger kan påvirke vårt humør, våre følelser, hva vi gjør


    Farger kan påvirke vårt humør, våre følelser, hva vi gjør og hvordan vi forholder oss til ting, mennesker, og ideer. Mange tror farger har krefter. ... Så kan du vise noen lys i den fargen som deretter leder videre til duften. Liker han/hun duften osv. ... • komme over et hinder


    PDF Document: