Kunst, kultur og kreativitet - minbarnehage no


    Vi i Stokkatunet barnehage er opptatt av at alle våre barn har noe å bidra med i det sosiale felleskapet, og det er viktig for oss at alle barna opplever glede og mestring i dette . fellesskapet. De aktivitetene vi planlegger er overordnede aktiviteter som gir en pekepinn på


    PDF Document: