Etter og videreutdanning om vold og seksuelle overgrep


    Videreutdanning om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk, HiN/RVTS Nord Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling, HiN/RVTS Nord Master i psykososialt arbeid; selvmord, rus og traumer, fordypningsmodul «Vold og traumer», UiO/NKVTS/NSSF/SERAF Sorg og traumer – når krisen rammer barn og unge, HBV


    PDF Document: