1 Leseopplæring - Lesesenteret


    Vedlegg til kurs: Når lesing er vanskelig, NY GIV 2013, Vigdis Refsahl Fase A. I den første fasen, A, sikres forståelse og språklig kontroll, samt en intuitiv førstegangs lesing av teksten. Den kalles helhet fordi den tar utgangspunkt i en helhetlig tekst, som har betydning for elevene, av interesse eller faglig behov.


    PDF Document: