Bølgeenergi - web phys ntnu no


    Prosjekt i FY1303 Elektrisitet og magnetisme høsten 2004 - 2 - Abstract Prosjektet gir en grundig innføring i enkelte prinsipper for å ta opp energi fra havbølger. Det er konstruert, fysisk eller bare teoretisk, mange ulike typer bølgeenergiabsorbatorer, såkalte


    PDF Document: