Anestesisykepleie - videreutdanning


    Studiet er inndelt i 6 emner. Videreutdanning i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnene : VAIOB10, VAIOB20 , VAIOB30, VAN130, VAN141 og VAN151 må sees i sammenheng. Det fremkommer av den enkelte emnebeskrivelse hvilke emner som er forkunnskapskrav for det aktuelle emnet.


    PDF Document: