Analyses of Gene Expression Patterns in Colon Cancer Patients


    För denna analys användes en metod, support vektor maskin, som utifrån mängden av generna bestämmer om patienten har en mutation eller inte. Resultatet jämförs sedan med verkligheten för att bestämma hur bra support vektor maskinen var på hitta de muterade patienterna.


    PDF Document: