nipavelforening files wordpress com


    VEDTEKTER FOR NIPA VELFORENING PARAGRAF 1 . FORMÅL Velforeningens oppgave skal vaere: A) Fremme medlemmenes felles interesser i området. Velforeningen skal sørge for vedlikehold av felles areal og fremme trivsel i området. Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan


    PDF Document: