Tiltak frå Barne- og familietenesta;


    • PIS grupper • Psykologisk fyrstehjelp i grupper og individuelt • Delta og følgje opp ansvarsgrupper der helsesøster er koordinator • Individuell oppfølging av enkeltelevar knytt til psykisk og fysisk helse 1 Førebyggjande helsearbeid i skulen.


    PDF Document: