Retningslinjer for bruk av liturgiske farger - kirken no


    historie har forskjellige farger og fargenyanser vært i bruk, avhengig av tradisjon, geografi og kultur. Det er likevel fire liturgiske hovedfarger som går igjen. a) Hvitt (eller gyllent) er fargen for Kristus-høytidene, fest og glede. b) Fiolett er fargen for forberedelse, bot og sorg.


    PDF Document: