LAGLEDERHÅNDBOK VIKING FK barne og ungdomsavdeling


    Viking FK Barne – og ungdomsavdeling driver etter Vikings mål og intensjoner, samt NFF `s og Idrettens mål og intensjoner. Viking FK bestreber seg på å ha et tilbud til alle som vil spille fotball etter klubbens retningslinjer. Klubben skal ha et godt rekrutteringsarbeid og ivareta alle spillere på en god måte.


    PDF Document: