STUDENTOPPGAVER - Amazon Simple Storage Service


    med valget å sløyfe radiator/panelovn som dekker oppvarming. Er metodikken / teknologien bedre / like egnet for rehabilitering som for nybygg? Virkningsgrad varmegjenvinning (næringsbygg) Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg er svært viktig for å få et lavt energibehov i bygninger.


    PDF Document: