Demokratikaken - Amazon Simple Storage Service


    Hjelpespørsmål: Er demokratiet blitt bedre? Hvorfor? Blir demokratiet ferdig og perfekt? Kan et demokrati bli ferdig? Hvilke svakheter har et demokrati som styreform? Hva kan true demokratiet? Hva er et demokrati avhengig av fra oss som medborgere, hva er helt nødvendig at vi gjør, hva vil gjøre demokratiet bedre at vi gjør som medborgere?


    PDF Document: