Astro 320 med T5/T5 mini - Garmin International


    www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet. Garmin ®, Garmin logoen, ANT+ , Astro ®, BlueChart , City Navigator ® og . TracBack er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp ™ og chirp ™


    PDF Document: