tbtaksikring files wordpress com


    til takstige for bruk på skrå tak tekket med takstein/skifer, platetak eller papp. Komponentene består av 2 sidevanger med 2 tverrtrinn, begge i varmforsinket stål. Hvert tverrtrinn er skrudd sammen med sidevangen med to rustfrie skruer. Innfestingsskinne og sammenkoblingsskinne.


    PDF Document: