havna files wordpress com


    Havna Skjærgårdspark («SHS»). Denne serviceavtale har til hensikt å regulere oppgaver og kostnadsansvar mellom SHT og SHS. Tjenestene forutsettes å leveres etter det som med rimelighet kan oppfattes som god kvalitet og til riktig tid. In Årsavgift for serviceavtalen Serviceavtalens avgifter kan hvert år Økes med stigning i


    PDF Document: