Barne- og ungdomsforsikring - dnb no


    Barne- og ungdomsforsikring DNB Livsforsikring ASA. Postboks 7500 – 5020 Bergen, Solheimsg. 7C, 5058 Bergen. ... Dette for tilfelle av at DNB Liv blir erstatningspliktig for senere behandling. Vi gjør oppmerksom på at ungdom mellom 18 og 20 år får dekket 75 prosent fra NAV.


    PDF Document: