havebyenvel files wordpress com


    Granveien: Julie Ørum orienterte videre om byggesaken i tomannsbolig er under oppføring, og ytterligere en enebolig er vedtatt i planen. Disse to boenhetene er nye adresser i Granveien, og vil ha felles innkjørsel fra Granveien, sammen med eksisterende bolig (Kirkeveien 43).


    PDF Document: