BRUKERHÅNDBOK - Amazon Simple Storage Service


    3 Kontroller at sikkerhetswiren er hel, og rett festet til hengerfestet. 4 Se til at støttehjulet er heist opp og at det er godt festet. 5 Kontroller at løse deler f.eks. karmer er godt stengte og låste. 6 Kontroller at lasten er godt sikret og om nødvendig dekket. 7 Kontroller belysningen. Lys, bremselys, blinklys og markeringslys.


    PDF Document: