Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget


    emosjonelle og motoriske utvikling • gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur • legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet • iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse Lek, utvikling og læring Lekeformer Utviklingsområder: Sosial og personlig Kognitiv


    PDF Document: