ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av


    Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 320«Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».


    PDF Document: