Kunst- kritikarar i Noreg i dag - kulturradet no


    Visuell kunst, Klassisk musikk Kanonisert, Orthodoxia Populærmusikk Ikkje-kanonisert Litteratur, ”Avant-garde”, Kunst/musikk Postmodernisme, Heterodoxa GEOGRAFISK SENTRUM ALDER + Om nokså like, er inntrykket at der kunstnarane i noko større grad har vakse opp med kunstinteresserte for-eldre samanlikna med kritikarane, verkar sistnemnde


    PDF Document: