7 tips for å hjelpe deg til å lage bedre presentasjoner


    Når du forstår at en presentasjon er en historie forstår du også at og åpne powerpoint ikke er det første du gjør når du skal lage en presentasjon. Det er faktisk noe av det siste du skal gjøre i prosessen. Start med blankt ark få ned poengene i historien din. Lag en klar introduksjon, en midt og en avslutting.


    PDF Document: