STAY AWAY CAT & ANIMAL FREE KATT & VILT FRITT


    Katt & Vilt Fritt 300 ... evner eller utilstrækkelig erfaring og/eller færdigheder, med mindre de bliver grundigt overvåget/oppsikt eller vejledt af den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn, så de ikke leger med apparatet.


    PDF Document: