Fellessensur 2018 S&F og M&R, Molde 19 -21 juni


    Et skifte i statens bidrag til utvikling i skole og barnehage, basert på 4 prinsipper 1. Kommuner, fylkeskommuner og private eiere har hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skole og barnehage


    PDF Document: