rettshjelperbloggen files wordpress com


    Webjuristene håper De etter å ha lest dommen vil anlegge et bredere fokus i Deres hensiktsmessighetsvurderinger dersom en rettshjelper. fra Webjuristene eller andre steder. søker om prosedere for Deres rett. Våre webjurister har totalt prosedert 10 saker tor retten uten tidligere å oppleve avslag.


    PDF Document: