torleifelgvin files wordpress com


    2 Jeg, Forkynneren, var konge over Israel, i Jerusalem. 13 Jeg la meg på hjertet å undersøke og granske med visdom alt som blir gjort under himmelen. Det er et ondt strev Gud har gitt menneskene å plage seg med. 14 Jeg betraktet hver gjerning som blir gjort under solen. Se, alt er forgjeves, som å gjete vinden! 15 Det som er kroket,


    PDF Document: