DEN KALDE KRIGEN (1945 – 1989) - lesesenteret uis no


    DEN KALDE KRIGEN (1945 – 1989) Uttrykket Den kalde krigen blir brukt om kampen mellom østblokklandene og vesten og om motsetningene mellom superrmaktene USA og Sovjetunionen. Supermaktene sto på hver sin side i en rekke kriger og konflikter rundt i verden. De drev propagandakrigmot hverandre. Den kalde krigen var en kamp mellom to ideologier:


    PDF Document: