Blande farger 4t K - hasbro com


    Grunnleggende matematiske begreper • Ved å eksperimentere med Play-Doh-biter av ulik størrelse kan barna utvikle matematisk tenkning om størrelsesforhold og hvordan deler settes sammen til en helhet. Referanser [7]A Gopnik. 2012. Scientific Thinking in Young Children: Theoretical Advances, Empirical Research, and Policy Implications.


    PDF Document: