Velkomen& l&& TFY4108&Fysikk&!& - folk ntnu no


    8/21/14& 3& Young&&&Freedman& «University&Physics&& with&Modern&Physics»& 13.&utg.,&Pearson& Tilgjengeleg&som&2&separate&volum& Klassisk&mekanikk:&Volume&One,&kap ...


    PDF Document: