Casper Szast 20107372 Comptonspredning - users-phys au dk


    Fænomenet Comptonspredning blev for første gang beskrevet i 1922 af den ameri-kanske fysiker Arthur H. Compton, og gav endeligt en direkte bekræftelse af Ein-steins teori om lyskvanter. Men drivkraften til Comptons arbejde skal findes mange år tidligere, i 1904, med fysikeren Arthur Eves forsøg, der viste, at sekundær stråling


    PDF Document: