Earnings Management og IPOs - bi edu


    regnskapsfaget og regnskapsteori spesielt. Vi har valgt å se nærmere på emnet earnings management, et fagfelt som har blitt forsket på siden slutten av 1960-tallet og som i dag er grunnlaget for en betydelig mengde vitenskapelige arbeider (Rath og Sun 2008). Relasjonen mellom earnings management og børsintroduksjoner (IPO) har vært


    PDF Document: