Kunst og håndverk, årsstudium - nord no


    Kunst og håndverk, årsstudium Subject: Vil du utvikle din kreativitet gjennom kunst og håndverksfagets skapende problematikk? I faget møter du den materielle kulturen gjennom tradisjonelle og nye redskaper, materialer og teknikker. Dine læringsprosesser kan gi refleksjon over den praktiske og estetiske dimensjonen ved menneskelig kultur.


    PDF Document: