UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design


    Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2017 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak 70/16, Etablering av et kunstnerisk fakultet Styresak 142/16, Budsjett for Universitetet i Bergen 2017 Saken gjelder: Fra 1.1.2017 er Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) opprettet som fakultet ved UiB


    PDF Document: