Læring og ferdighetsutvikling: barne-og ungdomsidrett på


    Læring og ferdighetsutvikling: barne-og ungdomsidrett på Island Hermundur Sigmundsson Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology


    PDF Document: