Retorisk lesing av reklame - lesesenteret uis no


    Matrise)for)arbeid)med)verkemiddel:) Appellform) Estetisk verkemiddel) Døme)frå)teksten) Eigen)refleksjon:)) Kvaoppnårsendarvedå bruke)verkemiddelet?)


    PDF Document: