Skriveutvikling frå tidleg alder - Lesesenteret


    Ortografisk skriving. Barns tekstar og skrivehandlingar. Synnøve Matre. Samspel mellom globale og lokale strukturar Frå det globale til det lokale Barna støttar seg til globale rammer i den tidlege tekstutviklinga si Vekslar seinare mellom å ha fokus på globale og lokale


    PDF Document: