BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER


    - Hva slags utstyr trenger du til aktiviteten? - Dokumentering av aktiviteten? (fotoapparat?) • HVORDAN: - Hvordan skal du forberede barna på aktiviteten? - Hvordan ser du for deg at dokumenteringen skal foregå? • HVORFOR: - Hvorfor øke samspill mellom barna? - Er det noe i aktiviteten alle barna kan mestre?


    PDF Document: