2017 - Amazon Simple Storage Service


    2,5 dag Middels Sylan Kari Kolle 95901040 Oppmøte kl.17 på Stjørdal stasjon for felleskjøring derfra, eller på parkeringsplassen på Vekta (ca. en times kjøring fra Stjørdal). Fredag går vi til Prestøyhytta, ca. 5 km lett gange. Turen fra Prestøyhytta til Schulzhytta er på 18 km i lett og forholdsvis tørt terreng. Søndag er det retur


    PDF Document: