METODER FOR LESEOPPLÆRING - Den magiske koden 2


    Helhetslesing har en spesiell framgangsmåte som består av vekselbruk mellom tekstens helhet og deler. Forarbeid: Først samtaler eleven og læreren om teksten. Hva slags type tekst det er, hva man kan forvente av denne sjangeren, bilder, illustrasjoner etc. (Læreren har funnet teksten


    PDF Document: