Unit4 Business World ER it no eir


    kompetansematrise og identifisere styrkene og ferdighetene til ansatte og søkere. • Støtte for rekruttering i form av oversikt over søkerens data og kompetanse og oppfølging av prosessen i form av varslinger til organisasjonen med påminnelse om oppgaver. Det er også støtte for integrasjon mot 3.parts rekrutteringsprodukter


    PDF Document: